O namaDelatnosti

Želeli bi smo da iskoristimo ovu priliku da Vam predstavimo našu firmu Santa Skopje Ltd., koja je osnovana 1998 godine. Naša osnovna delatnost je prodaja aluminijumskih proizvoda/displeja koji se primenjuju u sferi reklamiranja: Snap okviri, Stretch okviri, A table, info-table, svetleće kutije, Show table, baneri, Cik-cak štandovi, brošure, Pansetovi i POP-UP izložbeni zidni sistemi, itd. Svi proiyvodi su izrađeni od visoko kvalitetnog aluminijumskog materijala u kombinaciji sa akrilom i u skladu sa svetskim standardima.


Istorija

Santa displej LTD je posvećena neprevaziđenim standardima proizvoda i usluge. Svih proteklih godina, naše vrednosti su ostale iste:

  • Univerzalna biznis etika;

  • Pouzdanost;

  • Inovacija;

  • Težnja ili izvrsnost;

  • Briga o korisnicima i maksimalna satisfakcija.


     Uspeh naše firme bazira se na dobro obučenim profesionalcima, investicije u opremi i ljudskoj snazi, fleksibilna proizvodnja koja u potpunosti zadovoljava potrebe naših trgovca. Sve ovo u kombinaciji sa nađim principom “deluj i odgovori istoga dana” daje izvrstan kvalitet i dugogodišnje iskustvo u obezbeđivanju efikasne solucije, zadovoljavajući rezultat za spoljašne i unutrašnje displeje.

     Naš odnos sa klijentima se zasnova na omogućavanju izvanredne usluge, komunikaciju i poverenje, što čini reputaciju Santa Displeja koja je prepoznatljiva po svojoj odgovornosti.

Ponovo ističemo da “Naši displeji nude solucuje već danas za vače komunikacijske potrebe za budućnost.”